al contingut a la navegació Informació de contacte

Subvenció atorgada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

DILLUNS 12 DESEMBRE 2022

EXPEDIENT:
TES188/21/000351


Millora de l'espai fluvial de la Bana

ANY DESPESA € SUBVENCIÓ €
2022 10.180,20€ 9.162,18€

  • 5.646,11 euros a càrrec de la partida AG11D/460000100/5510/0000 (57%) del DACC
  • 4.259,34 euros a càrrec de la partida AG11D/460000100/5510/0000 FEADER (43%)

L’actuació efectuada té una incidència directa sobre dos àmbits, la millora dels senders que travessen el municipi i passen per diversos hàbitats d’interès comunitari i la millora directa d’un d’ells.

La intervenció millora l’estat de la verneda (91E0) molt degradada en aquesta àrea i que amb la intervenció ha millorat el seu estat i capacitat per evolucionar en el futur vers estadis més madurs. S’ha fet una millora de l’hàbitat d’algunes espècies clau de l’ecosistema, com és el cas de la truita, quina població local ha estat reconeguda d’extraordinària puresa genètica. Del seu estat en depenen moltes altres espècies que es troben en situació de vulnerabilitat i per això protegides per la legislació vigent.

Per dur a terme la intervenció s’ha millorat l’accessibilitat a través de la xarxa de camins, recuperant part del camí Ral que unia les valls de Cardós i Farrera, evitant la seva degradació.

Fitxers adjunts