al contingut a la navegació Informació de contacte

Calendari fiscal

La recaptació i bona part de la gestió tributària de l’Ajuntament de Tírvia està delegada a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals OAGRTL de la Diputació de Lleida.

Podeu consultar els calendaris fiscals anuals municipals en aquest enllaç: Calendaris Fiscals Ajuntament de Tírvia.