al contingut a la navegació Informació de contacte

Informació qualitat de l'aigua

Informació qualitat de l'aigua destinada al consum humà

Informes dels controls realitzats sobre mostres d'aigua d'infraestructures gestionades per l'Ajuntament de Tírvia. 

Al tractar-se d'aigua destinada al consum humà, d'acord amb el que preveu el Reial Decret 3/2023, al punt B.1. de l'Annex XI els informes de les mostres han de ser publicats.

Per consultar la qualificació i regulació de mostres d'aigua destinada al consum, podeu accedir al web del SINAC del Ministeri de Sanitat des d'aquest enllaç.

SINAC - Sistema de Informacion Nacional de Aguas de Consumo (sanidad.gob.es)