al contingut a la navegació Informació de contacte

Canal de denúncies

El Canal de Denúncies és una eina que permet comunicar, de manera confidencial i a través d’un senzill formulari, aquelles activitats i conductes potencialment irregulars que puguin suposar un incompliment de la Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), el Codi de Conducta i/o la possible comissió d’un delicte penal.

Les comunicacions podran ser anònimes, no exigeixen la inclusió de les dades personals del denunciant, i permetran l’enviament de qualsevol dubte o consulta en matèria d’ètica i compliment. Totes les comunicacions seran rebudes i analitzades diligent, rigorosa i confidencialment per l’AJUNTAMENT DE TÍRVIA. En tots els casos se’ls aplicarà un protocol definit de manera detallada i basat en les millors pràctiques, amb l’objectiu de donar-los resposta i tractament ordenat.

Llegiu la normativa